กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์จัดเตรียมสถานที่นายกรัฐมนตรีพบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ระดมบุคลากรและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาส นายกรัฐมนตรี ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต 11 โดยผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30น.-16.00 น.