งานภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่ฯ เร่งสำรวจตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ที่หักโค่น

งานภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่ฯ เร่งสำรวจตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ที่หักโค่น รวมถึงตัดแต่งต้นไม้ ที่มีความเสียงที่จะหักโค่น เตรียมพร้อม ในกรณีเกิดลมกันโชกแรงในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา บุคคลากร อาคารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯได้