แก้ไขการชำรุดของท่อส่งน้ำประปาของอาคารเรียนรวม 9 ชั้น ชำรุด

จากกรณี เกิดการชำรุดของท่อส่งน้ำประปาของอาคารเรียนรวม 9 ชั้น ชำรุด จนส่งผลให้เกิดปัญญาการใช้น้ำภายในอาคาร (ท่อเหล็ก) ปัจจุบัน กองอาคารสถานที่และภูมทัศน์ ได้ประสานผู้รับจ้าง โดยผ่านกระบวนการทางพัสดุ เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว