กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณ

เนื่องด้วยกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ได้เข้าดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ บริเวณหอประชุมวชิราลงกรณทั้งภายในและภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำ 2559

ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว อาจสร้างความไม่สะดวกให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงน้องๆ นักศึกษา ที่ใช้พื้นที่ไกล้เคียงกับอาคารดังกล่าว กองอาคารสถานที่ ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

โดยในปัจจุบันกองอาคารสถานที่ฯ กำลังดำเนินการล้างคราบสกปรก และทำความสะอาดจั่วหลังคาหอประชุมทั้ง 4 ด้านอยู่