มหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวีระ เสาเวียง บิดาของนางสมจิตร หินอ่อน

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์พร้อมบุคลากรภายในกองอาคารฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ นำโดยท่านนอธิการบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวีระ เสาเวียง บิดาของนางสมจิตร หินอ่อน บุคลากรกองอาคารสถานที่ฯ วันที่ 23 ธ.ค.59 ณ วัดลำกะ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง