ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ นำบุคลากรกองอาคารฯ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ผู้บริหาร

กองอาคารสถานที่แะภูมิทัศน์ นำทีมโดย ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในกองอาคาร เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ผู้บริหาร และถือโอกาสของพรจากผู้บริหาร รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ หน่วยงานต่างๆภายในสำหนักงานอธิการบดี