กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ จัดเลี้ยงปีใหม่ 2560 ณ. ห้องอาหารป๊อบอาย 29 ธันวาคม 2559

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้สนับสนุนทุกท่าน และอีกหนึ่งคนสำคัญคือ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งไม่เคยลืมกลุ่มฟันเฟืองตัวน้อย ของ มรส. ในงานเลี้ยงขอบคุณคนงาน เมื่อคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา