เตรียมพื้นที่งานพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และประชุมวางแผนการจัดสถานที “งานพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดกรวด ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ นำโดยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ พร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่กองอาคารฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที