22 มีนาคม 2560 วันอนุรักษ์น้ำโลก

>>>เริ่มจากน้ำ ก่อกำเนิด เกิดชีวิต
มาสถิต ผลิตเซลล์ ร่วมประสาน
ได้หล่อเลี้ยง ทุกชีวา มายาวนาน
สุดเบิกบาน ต้องการ น้ำมากมาย
>>>น้ำทำให้ ร่ายกายเกิด ความสมดุล
ควบคุมอุณ-หภูมิ สมใจหมาย
ช่วยให้เลือด ไหลเวียน ทั่วร่ายกาย
ช่วยขับถ่าย ลำเลียง อาหารดี
>>>เมื่อมีน้ำ ก็ดำรง คงชีพได้
เราได้กิน ได้ใช้ ใจสุขี
เกิดประโยชน์ สำหรับ ทุกชีวี
เพราะน้ำนี้ เป็นสิ่ง ที่จำเป็น
>>>โลกขาดน้ำ คนขาดใจ มลายสิ้น
ทุกชีวิน ดิ้นรน ทนทุกข์เข็ญ
แสนลำบาก ยากไร้ ได้ลำเค็ญ
เหงื่อซ่านเซ็น กระเด็นกระดอน ทุกข์ร้อนใจ
>>>ในวันนี้ โชคดี ที่มีน้ำ
สุดประเสริฐ เลิศล้ำ น้ำสดใส
แต่ถ้าหาก วันนี้น้ำ เน่าเสียไป
ทุกชีวัน บรรลัย ไม่ดีนัก
>>>น้ำสำคัญ ควรใส่ใจ ในคุณค่า
ร่วมรักษา ดูแล และพิทักษ์
“ยี่สิบสอง มีนาฯ” พาประจักษ์
ให้เป็น”วัน อนุรักษ์ น้ำโลก”เอย..