22 มีนาคม 2560 วันอนุรักษ์น้ำโลก

>>>เริ่มจากน้ำ ก่อกำเนิด เกิดชีวิตมาสถิต ผลิตเซลล์ ร่วมประสานได้หล่อเลี้ยง ทุกชีวา มายาวนานสุดเบิกบาน ต้องการ น้ำมากมาย>>>น้ำทำให้ ร่ายกายเกิด ความสมดุลควบคุมอุณ-หภูมิ สมใจหมายช่วยให้เลือด ไหลเวียน ทั่วร่ายกายช่วยขับถ่าย ลำเลียง อาหารดี>>>เมื่อมีน้ำ ก็ดำรง คงชีพได้เราได้กิน ได้ใช้ ใจสุขีเกิดประโยชน์

Read more

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ได้จัดทำแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ต่อการใช้อาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการใช้อาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งานต่อไป https://docs.google.com/forms/d/12P_Z2xplCQK3RgwKhTQad4B2-OMsi7mkU1eyZuZPjVA/viewform?edit_requested=true

Read more

เตรียมพื้นที่งานพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อม และประชุมวางแผนการจัดสถานที “งานพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดกรวด ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์

Read more

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ จัดเลี้ยงปีใหม่ 2560 ณ. ห้องอาหารป๊อบอาย 29 ธันวาคม 2559

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้สนับสนุนทุกท่าน และอีกหนึ่งคนสำคัญคือ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งไม่เคยลืมกลุ่มฟันเฟืองตัวน้อย ของ มรส. ในงานเลี้ยงขอบคุณคนงาน เมื่อคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  

Read more

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ นำบุคลากรกองอาคารฯ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ผู้บริหาร

กองอาคารสถานที่แะภูมิทัศน์ นำทีมโดย ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรภายในกองอาคาร เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ผู้บริหาร และถือโอกาสของพรจากผู้บริหาร รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ หน่วยงานต่างๆภายในสำหนักงานอธิการบดี

Read more

มหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวีระ เสาเวียง บิดาของนางสมจิตร หินอ่อน

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์พร้อมบุคลากรภายในกองอาคารฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ นำโดยท่านนอธิการบดี ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวีระ เสาเวียง บิดาของนางสมจิตร หินอ่อน บุคลากรกองอาคารสถานที่ฯ วันที่ 23 ธ.ค.59 ณ วัดลำกะ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  

Read more

น้ำใจงาม! 2 บุคลากรกองอาคารฯ เก็บกระเป๋าสตางค์คืนเจ้าของ แถมขอไม่รับสินน้ำใจ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559 นายยอดชาย รอบคอบ และนายสุพัฒน์ ศรีนวล บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สร้างวีรกรรมอันน่าประทับใจเก็บกระเป๋าสตางค์มอบให้กองอาคารฯส่งคืนเจ้าของ   ต่อมา นายชัยณรงค์ พูลสิน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ได้กล่าวขอโทษที่จำเป็นต้องเปิดกระเป๋าสตางค์ เพื่อหาทางติดต่อกับเจ้าของ เมื่อเปิดกระเป๋าสตางค์จึงรู้ว่าเป็นของนายยุทธพงษ์ ผลจันทร์ เจ้าของกระเป๋าสตางค์ โดยระบุว่า ได้เข้าไปออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยฯ

Read more

โครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้มติจัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณโดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์

Read more