กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะของมหาวิทยาลัยฯ

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะของมหาวิทยาลัยฯ

Read more

เร่งติดตั้งกล่องกระดาษทิชชู่ และกล่องใส่สบูเหลวสำหรับล้างมือ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานซ่อมบำรุง กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เร่งติดตั้งกล่องกระดาษทิชชู่ และกล่องใส่สบูเหลวสำหรับล้างมือ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้อาคารก่อนเปิดภาคเรียน

Read more

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่ เข้าตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ ก่อนเปิดภาคเรียน

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่ เข้าตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียนรวม 9 ชั้นเตรียมความพร้อมรองรับก่อนเปิดภาคเรียน

Read more

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ซ่อมแซมป้ายบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมวชิราลงกรณ

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ซ่อมแซมป้ายบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมวชิราลงกรณ

Read more

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าตรวจสอบหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

งานซ่อมบำรุงกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เข้าตรวจสอบหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือ อาคารคณะมนุยษศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุการรั่วของหลังคา จากการตรวจสอบพบว่า เกิดจากการอุดตันของขยะบริเวณท่อระบายน้ำฝน สาเหตุ เกิดจากการทิ้งขยะงไปในบริเวณรางระบายน้ำส่งผลทำให้อุดตันจนน้ำล้นรางระบาย

Read more

งานภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่ฯ เร่งสำรวจตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ที่หักโค่น

งานภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่ฯ เร่งสำรวจตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ที่หักโค่น รวมถึงตัดแต่งต้นไม้ ที่มีความเสียงที่จะหักโค่น เตรียมพร้อม ในกรณีเกิดลมกันโชกแรงในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา บุคคลากร อาคารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯได้

Read more

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์จัดเตรียมสถานที่นายกรัฐมนตรีพบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ระดมบุคลากรและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาส นายกรัฐมนตรี ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขต 11 โดยผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 13

Read more