22 มีนาคม 2560 วันอนุรักษ์น้ำโลก

>>>เริ่มจากน้ำ ก่อกำเนิด เกิดชีวิตมาสถิต ผลิตเซลล์ ร่วมประสานได้หล่อเลี้ยง ทุกชีวา มายาวนานสุดเบิกบาน ต้องการ น้ำมากมาย>>>น้ำทำให้ ร่ายกายเกิด ความสมดุลควบคุมอุณ-หภูมิ สมใจหมายช่วยให้เลือด ไหลเวียน ทั่วร่ายกายช่วยขับถ่าย ลำเลียง อาหารดี>>>เมื่อมีน้ำ ก็ดำรง คงชีพได้เราได้กิน ได้ใช้ ใจสุขีเกิดประโยชน์

Read more